Samenvattend (globaal) verslag

Een samenvattend transcript is een samenvatting van de inhoud in plaats van een woordelijk of letterlijk verslag. De opsteller ervan maakt keuzes met betrekking tot de inhoud.

Mag het een globale samenvatting zijn? Of betreft het een serie interviews volgens hetzelfde stramien, waarbij veel herhaling in vraag en antwoord voorkomt? Dan is globale transcriptie sneller en dus voordeliger.

Wanneer een taalkundig juiste en goed opgemaakte tekst nodig is, kan een samenvattend transcript zelfs arbeidsintensiever zijn dan een woordelijk of letterlijk verslag.
Denk bijvoorbeeld aan notulen van een complexe vergadering, met soms subtiele nuances. Zeker wanneer zo’n tekst ook verspreid wordt onder niet-deelnemers van de bijeenkomst, worden juist hogere eisen gesteld aan formulering.

De kosten van een samenvattend transcript zijn afhankelijk van de gegeven opdracht.