Volledig verbatim transcript

Een volledig verbatim verslag is een letterlijk verbatim verslag, aangevuld met transcriptie-symbolen (het aangeven van beklemtoning bijvoorbeeld) wordt alleen gemaakt wanneer dat echt nodig is. Bijvoorbeeld bij onderzoeks-interviews kan zelfs de intonatie van belang zijn.

Bij een volledig verbatim verslag zijn nog verschillende detailniveaus aan te geven. Hiervoor moet een opname meerdere malen beluisterd worden. Dat maakt het een arbeidsintensieve en dus kostbare verslagvorm. Zeker wanneer gebruikt voor wetensschappelijke doeleinden, is hier specialistische kennis voor nodig.

Keynote kan ook het zo gedetailleerd mogelijk transcript leveren, waarin de onderzoeker zelf vervolgens de nuances kan verfijnen.